آنا دیلی مکتبی
بو صحيفه ايرانين بوتوو ميللييت لرينين ايستيفاده ائلمك  لري اوچون فارسجا يازيلير.         اين صفحه تنها بخاطر استفاده كليه مليت هاي ايراني به زبان فارسي نوشته مي شود.

مباني دستور زبان توركي آذربايجاني

انتخاب متون و نويسنده : نيسگيل nisgil@yahoo.com

منبع : مباني دستور زبان تركي آذري ، نوشته : م.ع.فرزانه ، چاپ :1358 ، انتشارات فرزانه

× به علت قديمي بودن منبع مورد استفاده استاندارد هاي جديد نوشتاري زبان تركي با الفباي عربي كه در سال 1380 به تصويب رسيده اند در اين مبحث ذكر نشده اند. در اين  براي آگاهي يافتن از اين استاندارد ها اينجا را كليك كنيد: 

مصوبات سمينار اورتوگرافي تركي -  1380 (به تركي)


افزايش صوتــــي

يكي ديگر از تبدلات صوتي كه در لهجه ها و شيوه هاي تكلم زبان تركي اتفاق مي افتد، حالت افزايش صوتي است. اين حالت عموماً ناشي ازخصوصيت توالي اصوات صامت در كلمات زبان تركي است و بنابراين غالباً در كلمات دخيل خودنمائي مي كند. حالت افزايش صوتي نيزجنبه عمومي دارد. يعني درعين حال شامل صائتها و صامتها مي گردد. افزايش صــــوتي ممكن است در مواضع مختلف كلمه اتفاق افتد.

الف ــ در صائتها :

شنبه ــ şənbə => ايشنبه ــ ənbə ، راضي ــ razi => ايراضي ــ irazi ، استكان ــ stikan => ايستـــكان ــ istikan ، متر ــ metr => متير ــ metır ، فكر ــ fekr => فيكـــير ــ fikir ، قبض ــ  qəbz => قبيض ــ qəbiz ، تياتر ــ tyatr  => تياتير، تياتور ــ tiyatır ، tiatur .

ب ــ در صامتها :

آچار ــ açar => هاچار ــ haçar ، آسان ــ asan => هاسات ــ hasat ، نائب ــ naéb => ناييب ــ nayıb ، زيرك ــ zirək => زيرنگ ــ zirəng ، كيمي ــ kimi => كيمين ــ kimin ، باخينجا ــ  baxınca => باخينجان ــ baxıncan .

 

كاهش صوتـــــي

در برابر حالت افزايش، حالت كاهش صوتي نيز در زبان تكلم اتفاق مي افتد كه آنهم اكثراً در كلمات دخيل به ميان مي آيد.

الف ــ در صائتها :

خزينه ــ xəzine => خزنه ــ xəznə ، سليقه ــ səliqə => سلقــه ــ səlqə ، عريضه ــ ərizə => عرضه ــ ərzə ، عمي اوغــلي ــ əmioğli => عموغلي ــ əmoğli ، خالا اوغـلي ــ xalaoğli => خال اوغلي ــ xaloğli .

ب ــ در صامتها :

قــورتارماق ــ qurtarmaq => قوتارماق ــ qutarmaq ، اوتـــورماق ــ oturmaq => اوتوماق ــ otumaq ، گليبديــــر ــ gəlibdir => گليبدي ــ gəlibdi ، آليبدير ــ alibdir => آليبدي ــ alibdi ، دوست ــ dost => دوس ــ dos ، چوست ــ çust => چوس ــ çus .

پايان بخش اول

 

پايان قسمت هشتم 

ادامه دارد...

 نظرات ، انتقادات و نكات آموزشي خود را در اين بخش وارد نماييد.

نظرات شما!      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لينك مستقيم به اين صفحه

آرشيو-  قسمت:

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7

لينك ها

لغتنامه تركي آذري به انگليسي  و بلعكس

( download )


لغتنامه آنلاين انگليسي  به  تركي آذري


لغتنامه  آنلاين تركي  به انگليسي و بلعكس


آموزش الفباي لاتين تركي آذري


حروف الفباي  لاتين تركي آذري


 آموزش زبان توركي آذربايجاني


آموزش تركي آذري ( به تركي اذري)


 آموزش تركي آذري (به انگليسي) (1)


 آموزش تركي آذري ( به انگليسي) (2)


 درباره تركي آذري (به انگليسي)


مصوبات سمينار اورتوگرافي  توركي -  1380 (به تركي)


درباره زبان تركي (به انگليسي)


آموزش تركي استانبولي( به انگليسي)(1)


آموزش تركي استانبولي(به انگليسي)(2)


آموزش تركي استانبولي(به انگليسي)(3)


آموزش تركي  تركمنى