يوخو حببي             

        دوكتور: بو داواينان  كي  سنه يازديم ، گجه ني صبحه كيمي راحت ياتاجاقسان                                   

 خسته: گونده نچه دانا بو داوادان آتيم؟                                   

دوكتور: هر ايكي ساعات بير!!!!                                          

 

قاييتماق