Gajil,Gecil,گجيل
 

گجيل

 

 

وزارت کشورازصدورمجوزراهپيمايي براي آذربايجانيها درتهران خودداري کرد!

 

وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران از قبول درخواست  جمعي از فعالين سياسي – فرهنگي آذربايجان  براي برگزاري يک راهپيمايي آرام ، به منظور اعتراض به تحريف گسترده  تاريخ  و نيز نسل کشي  فجيع مسلمانان آذربايجاني ايران توسط ارامنه خودداري کرد.

روحاني فر مسئول امور  صدور مجوز براي تجمعات و راهپيمايي ها در وزارت کشور با ادعاي اينکه «امسال به ارامنه نيز اجازه راهپيمايي داده نخواهد شد!» خواستار صرف نظر کردن آذربايجانيها از درخواست مذکور گرديد .

قرار بود در صورت صدور مجوز، اين راهپيمايي از ساعت 16 روز پنح شنبه 3/2/83 از ضلع جنوبي ميدان انقلاب تا ميدان وليعصر برگزار گردد.

درخواست اين راهپيمايي نخست به  معاونت سياسي – امنيتي استانداري تهران تحويل شده بود که بدون ارايه جواب مشخصي بايگاني گرديد.

اين امر باعث شد تا همان درخواست تسليم وزارت کشور شود که مسئولين اين وزارتخانه  حتي از اعلام وصول رسمي آن نيز اجتناب کردند!

خاطر نشان مي شود درتاريخ  26 فوريه /هفتم اسفند ماه  سال گذشته ،همزمان با سالروز نسل کشي آذربايجانيها در خوجالي  قره باغ توسط  داشناکهاي جمهوري ارمنستان ، در اقدامي خودجوش و مردمي، قريب به 800 تن  از ترکهاي تهران با تجمع در برابر سفارت ارمنستان و به آتش کشيدن پرچم اين کشور اشغالگر، خواستار توقف صدور مجوزهاي يکطرفه به ارامنه ،اعطاي مجوزهاي مشابه به نهادهاي متعدد متقاضي از سوي آذربايجانيها و در غير اينصورت  پايان دادن به نمايش  سياسي  ارامنه در تاريخ 24 آوريل در تهران و اصفهان  شده بودند. 

درخواست راهپيمايي مذکور در قالب  متن و همراه بيانيه ذيل تقديم وزارت کشور شده است:


بو شكيلي يئكه سايز دا گورمك اوچون ، اوستونده كليك ائدين

بيانيه فعالان سياسي- فرهنگي آذربايجان عليه نمايش24 آوريل

 

حقيقت را بگوييد هر چند تلخ باشد!

                                                              امام علي (ع)

ملت رشيد و آگاه ايران

 

 تحريف تاريخ طي قرون گذشته فجايع  بسيار بزرگي را بوجود آورده است.

در عرصه بين المللي اين تاريخ سازيهاي خطرناک بارها  به قيمت جان هزاران هزار انسان بيدفاع تمام شده است تا فرصت طلبان قادر به تحصيل وحفظ منافع نامشروع خود شوند.فقط طي دهه گذشته روند تحريف تاريخ درسرزمينهاي فلسطين،عراق،آفريقاي جنوبي، رواندا،بالکان،چچنستان،قره باغ آذربايجان، کشميرو... مصايب هولناکي را بر ملل مظلوم آن مناطق تحميل کرده است.

اکنون مدتي است که داشناکهاي ارمني با تاريخ سازيهاي حيرت انگيز وجنگ طلبيهاي وحشت زا درصدد هستند تا تخيل خوليايي ارمنستان بزرگ را در بخش وسيعي از اراضي مسلمين تحقق بخشند! درادبيات سياسي فاشيستهاي ارمني همه قفقاز جنوبي، تمام آذربايجان ايران وعمده اراضي شرقي ترکيه مرزهاي رويايي داشناکها تلقي مي شود! آنها اين گستره اسلامي وسيع را ميراث اجداد خود محسوب کرده، ملل اصلي اين اراضي را دشمن خود دانسته و مشخصا در صدد تبديل شهر تاريخي  تبريز به عرصه جنگ و نسل کشي مرسوم خود هستند.

چند سالي است براي رسيدن به اين اهداف ضد بشري جمعي از ارامنه فريب خورده تهران با هدايت سفارت توطئه گر ارمنستان،کليساهاي سياست پيشه گريگوري و تروريستهاي گروهک جنايتکار داشناکسوتيون  برخي تاريخ سازيهاي موهوم را درقالب نمايش سياسي 24 آوريل تدارک مي بينند.

در تجمع و راهپيمايي هاي اين افراطيون شعارهاي جنگ افروزانه وجنون آميزي چون آزادي ارمنستان غربي ونابودي ترکهاي مسلمان منطقه و بخصوص آذربايجان سر داده مي شود،پرچمهاي کشور بيگانه ارمنستان توسط داشناکها درپايتخت ايران به نمايش در مي آيد وحيثيت ملل مسلمان و همچنين شان و موطن  تاريخي آنها مورد رکيک ترين اهانتها و شديدترين تهديدها قرار مي گيرند.

 در واقع 24آوريل تجلي گاه تحريف تاريخ مردمان مظلومي است که درشهرها و روستاهاي خوي، اروميه ، سلماس، ماکو، باکو،خانکندي، خوجالي ، کلبجر،آقدام،فيزولي،جبراييل و...به فجيعترين وضعي توسط همين داشناکها کشتارشده اند.تاريخ هرگز نسل کشي جنون آميزصدها هزارانسان بيگناه و بي دفاع مسلمان و غيرمسلمان اعم ازترک،کرد،عرب،گرجي،مسختي و... راتوسط داشناکها درقرن بيستم فراموش نخواهد کرد.

اما عجبا اکنون اين شقي ترين آدمکشهاي جهان با براه انداختن نمايش سياسي 24 آوريل مدعي بزرگترين مظلوميت تاريخند! داشناکهاي جاني که جز با ريختن خون نوزادان معصوم و مادران مظلوم و نيز تعدي به نواميس مردم تشفي خاطر نمي ياقتند در حال حاضر با  بيان جعلي ترين ادعاها از مظلوميت خود سخن مي گويند!

تاکنون متانت ودرايت دهها ميليون ترک آذربايجاني، مانع از اعمال واکنشي جدي در برابر تاريخ سازيهاي متناقض جنايتکاران داشناک شده بوداما با توجه به رخنه نگران کننده لابي داشناک دربرخي دستگاههاي اجرايي واطللاع رساني داخلي وخارجي ونيز همسويي بعضي جريانهاي شوونيستي- آريايي با آنان به نظرمي رسدازاين پس سکون و سکوت براي ملتي که آتشفشان درد و درياي سخن است ننگي است بس عظيم!

ما آذربايجانيها با صداي بلند اعلام مي کنيم: امروزه ارامنه افراطي در ايران نه بعنوان هموطنان ايراني بلکه در قالب ستون پنجم ارمنستان فعال شده و در حال ضربه زدن به منافع ملي وطنمان هستند.

اين افراطيون حتي به هم زبانان مخالف خود نيز رحم نمي کنند!

استيلاي داشناکها طي دهه گذشته برارمنستان حاصلي جز جنگ،تروريسم،فقر،فساد،بيکاري، جنايت ، مهاجرت ودريک کلام تباهي هولناک براي شهروندان ارمني بخصوص نسل جوان آن نداشته است. جنايات تکان دهنده و بي کيفر داشناکها درکشتار هولناک چندين مقام رده اول اين کشور در مجلس ملي ارمنستان و سرکوب خونين اعتراضات دهها هزار تن ازارامنه مخالف رژيم داشناک پرور وتروريست مسلک روبرت کوچاريان، در سالهاي گذشته بخصوص در ماههاي اخيراز يکسو مبين اقدامات ضد مردمي داشناکها وازسوي ديگر معرف سطح نفرت شهروندان ارمنستان از توهمات ضد انساني اين جنايتکاران است.

ماآذربايجانيها بعنوان بخشي از وجدان بيدار جامعه از عموم اقوام و ملل کشورمان تقاضا داريم تا در روزگار خفتن دولتمردان ،در قبال مخاطراتي که نواميس ملي و امنيت اجتماعي کشورمان را تهديد مي نمايد بيدارترباشند.

بياييد بخاطر هزاران طفل  معصومي که داشناکهاي ارمني در گهواره هايشان سربريدند فرياد بيدار باش سر دهيم تا بارديگر همانند نسل مظلوم و مغموم  ديروز از نزديک شاهد وحشيانه ترين جنايات تاريخ عليه بشريت توسط داشناکهاي ارمني  نشويم! 

اکنون با اتکا به غيرت اسلامي و اهتمام به عرق ملي مان مصرانه از دولتمردان کشورمان خواهان متوقف کردن فعاليتهاي لابي داشناک و لغو مجوز برگزاري نمايش خياباني و ضد وحدت ملي 24 آوريل هستيم.

چگونه است در کشور اسلامي  به اقليت ارمني مجوز راهپيمايي توطئه انگيز عليه ملت مسلمان داده مي شود ولي به منظور اعلام اعتراض عليه نسل کشي مسلمين توسط داشناکهاي ارمني به درخواستهاي مکرر آذربايجانيها که در دفاع از ناموس وطن جانفشانيهاي بي نظير کرده اند مجوز صادر نمي شود؟!

ما امضا کنندگان اين بياينه اعلام مي کنيم در صورت برگزاري نمايش 24 آوريل توسط داشناکها ساکت نخواهيم نشست.

ما خواهان صدور مجوز جهت اعتراض به تحريف تاريخ توسط ارامنه و افشاي توطئه ايجاد ارمنستان بزرگ مي باشيم.

بديهي است در صورت عدم صدور مجوز يادشده اين حق را براي خود محفوظ مي دانيم که در روز مذکور در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران تجمع نماييم.

 

جمع کثيري از فعالين سياسي - فرهنگي آذربايجان

رونوشت:

-  معاونت محترم سياسي- امنيتي وزارت کشور

- معونت سياسي – امنيتي استانداري تهران

-  مطبوعات

ح. احمدي

babaknews@yahoo.com

 

گجيل سايتي ركلاملاري وئريلن سايتلارين محتواسيندان سوروملو دگيلدير.
 بو ركلاملار ايراندا ، آذربايجان سايتلارين آرتيق راق تانيتديرماق اوچون بوردا ويريليب ديلار.


 


گجيل سايتي لينکي وئريلن سايت يا يازيلارين محتواسيندان سوروملو دگيلدير.

E-mail : webmaster@gajil.20m.com
Copyright © 2003-2004.