ملانين قيزي

ملانين قيزينا ائلچي گلر، ملا قيزيننان سوروشار: قيزيم سوزون نه دي؟

قيز دئدير: يوخ آتا من آنامنان آيريلاممارام.

    .ملادئدير: عيبي يوخدي قيزيم آناوي دا اوزونان آپار

قاييتماق